دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ /
ادامه انتقادات از بدعهدی خودروسازان؛ آیا کسی از حق ما دفاع نمی‌کند؟

بدعهدی خودروسازان در عمل به تعهدات خود در طرح یکپارچه موجب شده تا مشتریان آنها همچنان نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشند.

نویسنده : فارس تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۶:۲۴
ایسنا چند لحظه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 28 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 28 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 29 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 29 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 29 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 29 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 29 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 30 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 30 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 30 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 31 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 31 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]