دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ /
خدانگهدار رفیق پدر

زهرا رکن آبادی دختر شهید غضنفر رکن آبادی دیپلمات پیشین کشورمان که در جربان حادثه منا به شهادت رسید، در واکنش به شهادت امیر عبداللهیان نوشت: “خدا نگهدار رفیق پدر.”

نویسنده : ایسنا تاریخ انتشار : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۹:۳۰
ایسنا 16 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 17 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 19 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 44 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 45 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 45 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 45 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 46 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 46 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 46 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 46 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 47 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 47 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 47 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]