دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ /
انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها کلید خورد

رئیس سازمان زندان‌ها درباره انتقال زندان قزل‌حصار گفت: درصددیم همه زندان‌ها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.

نویسنده : شرق تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۰
ایسنا چند لحظه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 19 ثانيه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 46 ثانيه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 55 ثانيه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 1 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 1 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 3 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 4 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 5 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 5 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 5 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
مشرق 7 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]