دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ /
وظایف چهارگانه طب رزمی در جنگ

سرلشکر رشید:آماده هستیم در صورت خطای در محاسبه و تعرض به ایران اسلامی، هزینه ای بیش از دستآوردها بر آنها تحمیل کنیم.

نویسنده : مشرق تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۵:۴۷
ایلنا 29 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
اسپوتنیک 45 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 1 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 1 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 1 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]