دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ /
ائتلافی که شکل نگرفته از هم پاشید؛ غلامرضا رفت و رائفی‌پور ماند و حوضش!

خبرها حکایت از آن دارد که ائتلاف رائفی‌پور و غلامرضا به سرعت از هم پاشیده است و غلامرضا مسیرش را جدا کرده است.

نویسنده : اطلاحات تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۶:۱۱
اسپوتنیک 6 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 26 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 27 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 28 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 54 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 55 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 55 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 55 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 56 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 56 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 56 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 56 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 57 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 57 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]