دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ /
«نمایندگی مجلس شغل نیست خدمتی داوطلبانه است!»

اکنون که در آستانه انتخابات مجلس دوزادهم قرار داریم و تعداد فراوانی برای مشارکت ثبت نام کرده اند الزام است نکاتی را ولو تکراری یادآور شوم و آن این است که نمایندگی مجلس همچون همه مشاغل مدیریتی واجرایی شغل نیست بلکه خدمتی داوطلبانه است از جانب کسانی که می‌توانند در این زمینه کار کنند و خدمتی نه به خود وخانواده خود، بلکه به مردم برسانند.

نویسنده : آفتاب تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۴
ایلنا 54 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
اسپوتنیک 1 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]