دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ /
برگزاری دوره آموزشی تعمیر و نگهداری خودرو برای مهارت‌آموزان ۷ کشور غرب آفریقا

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه از برگزاری یک دوره آموزشی تعمیر و نگهداری خودرو با شرکت نمایندگانی از هفت کشور حوزه غرب آفریقا از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای ایران خبر داد.

نویسنده : ایسنا تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۹
ایسنا 13 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 13 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 15 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 41 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 41 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 42 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 42 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 42 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 42 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 42 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 43 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 43 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 43 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 43 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]