دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ /
از ایران رهاتر و برهنه تر در دنیا جایی سراغ دارید به من بگویید، کو گشت ارشاد؟

نماینده رفسنجان گفت: بعد از انتخابات، نسبت به قبل از آن هیچ فرقی نکرده است. قانون را قبلا زیر پا می گذاشتید و الان هم زیر پا می گذارید. شما بروید پل طبیعت و ونک را ببینید. لواسانات را ببینید. شما اصلا در جامعه نیستید. شما در جامعه اصلا پوششی می بینید؟ غربی ها اینجا می آیند و می گویند فکر می کنیم داریم در اروپا قدم می زنیم.

نویسنده : اطلاحات تاریخ انتشار : ۲۰ تیر ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۶
ایسنا 10 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 10 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 12 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 38 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 38 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 39 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 39 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 39 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 39 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 40 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 40 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 40 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 40 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 41 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]