پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ /
آقای وزارت خارجه! به فکر مملکت باشید و گندم خود را بسابید؛ از دعوای لفظی چین و آمریکا چیزی عایدتان نمی‌شود

روزنامه تحت مدیریت مسیح مهاجری نوشت: کسانی که به جنگ‌های لفظی چین و آمریکا دل خوش کرده‌اند، بسیار ساده‌ لوح تشریف دارند.

نویسنده : اطلاحات تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۵:۵۳
ایسنا 11 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 12 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 12 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 42 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 42 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 43 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 43 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 44 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 44 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 45 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 45 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 50 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
فرارو 56 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
فرارو 57 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]