پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ /
فرودگاه استانبول بهترین فرودگاه سال انتخاب شد

فرودگاه استانبول برای چهارمین سال متوالی بهترین فرودگاه سال انتخاب شد.

نویسنده : آنادولو تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۶
ایلنا 2 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 23 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 24 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 24 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 54 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 54 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 55 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 55 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 56 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 56 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 57 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 57 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایلنا 1 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
فرارو 1 ساعت پيش [ 0 بازدید ]