چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۳ /
اینفوگرافیک  از پایگاه نواتیم که با موشک‌های سپاه  هدف قرار گرفت چه می دانیم؟!

پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل و در منطقه صحرای نقب که دیشب هدف قرار گرفت، از مرزهای غربی ایران، حدود ۱۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد و تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد خسارات سنگینی به این پایگاه وارد شده است.

نویسنده : العالم تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۱
اینفوگرافی  از پایگاه نواتیم که با موشک‌های سپاه  هدف قرار گرفت چه می دانیم؟!

پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل و در منطقه صحرای نقب که دیشب هدف قرار گرفت، از مرزهای غربی ایران، حدود ۱۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد و تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد خسارات سنگینی به این پایگاه وارد شده است.

نویسنده : العالم تاریخ انتشار : ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۹:۴۱
ایلنا 33 ثانيه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 8 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 13 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 13 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
مشرق 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
مشرق 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
مشرق 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
مشرق 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
مشرق 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
مشرق 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
مشرق 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
مشرق 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]