دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ /
تیمچه، روی گسل آتش

سال‌هاست ایمنی بازار بزرگ تهران دغدغه مدیران شهری و دولتی است. تعداد بالای حوادث آتش‌سوزی در این نقطه تهران و حجم بالای ترددها، وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. برخی انتقال انبار‌های بازار را نسخه ایمن‌سازی می‌دانند و گروهی هم امکان ساماندهی را دور از ذهن نمی‌دانند.

نویسنده : شرق تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۰
ایسنا 37 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 37 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 37 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 38 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 41 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 42 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 42 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 43 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 44 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 44 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 45 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 45 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 46 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
ایسنا 47 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]