دوشنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ /
وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 210,395
حجم معاملات : 6,315B
ارزش معاملات: 50,407B
ارزش بازار : 70,039,616B
تعداد نماد مثبت : 99
تعداد نماد منفی : 346
شاخص کل بورس

2,045,317.92
(16353.18)      (0.79%)
1403/03/27   17:53
شاخص کل فرابورس

21,860.14
(171.85)      (0.78%)
1403/03/29   19:11
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 117,357
حجم معاملات : 8,048B
ارزش معاملات : 4,315,732B
ارزش بازار : 11,839,877B
تعداد نماد مثبت : 151
تعداد نماد منفی : 306