پنجشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ /
وضعیت بازار بورس : بسته
تعداد معاملات : 149,732
حجم معاملات : 5,357B
ارزش معاملات: 44,701B
ارزش بازار : 71,698,710B
تعداد نماد مثبت : 354
تعداد نماد منفی : 96
شاخص کل بورس

2,086,080.15
16205.05      0.78%
1403/03/12   20:16
شاخص کل فرابورس

22,695.75
199.79      0.89%
1403/03/12   20:16
وضعیت بازار فرابورس : بسته
تعداد معاملات : 123,159
حجم معاملات : 8,812B
ارزش معاملات : 112,603B
ارزش بازار : 12,477,355B
تعداد نماد مثبت : 301
تعداد نماد منفی : 60